Scroll to Top

Tag Archives: bahasa jawa

Ana saweneh paraga kang nggadhuh gegebengan menawa kapitayan tuwuh ing sajroning rasa. Rasa iku dhewe angel diselaki awit mujudake krenteging nala. Mula akeh kang nduweni pangira amarga tuwuh sajroning...